DOD TO DÁŠ!

Do spustenia DOD

Pripravenosť

80%

POZOR DOD naživo

DOD sa bude konať 10.2.2024 od 9:00 do 13:00

Prebiehať bude na budovách SNP 5 aj SNP 14

Tešíme sa na vás

Úvodné slovo s riaditeľkou školy, inkluzívny tím

Čas 10.00 - 10.10
Každý vstup otvorí riaditeľka školy Ing. Katarína Hartmannová. Po jej úvodných slovách bude možnosť pripojiť sa do jednotlivých miestností podľa časového harmonogramu uvedeného pri každej miestnosti.
K pani riaditeľke sa následne pripojí inkluzívny tím, ktorý tvorí školská psychologička a výchovná poradkyňa Mgr. M. Masariková a sociálna pedagogička Mgr. Z. Gergelová. Táto trojica Vám bude k dispozícii počas celého trvania vstupu a odpovie na Vaše otázky.

Duálne vzdelávanie

Čas 10.10 - 12.00
V miestnosti Duálne vzdelávanie budete mať možnosť získať komplexne informácie o tom čo je to Duálne vzdelávanie aké má výhody ako aj to v ktorých odboroch na našej škole je možné v takomto režime študovať.

Logistika

Čas 10.20 - 10.40
V tejto miestnosti nájdete odbor:
3968 M logistika - duálne vzdelávanie

Kuchár a Čašník

Čas 10.30 - 10.50
V tejto miestnosti nájdete odbory:
6445 H kuchár
6444 H čašník, servírka

Modelárstvo

Čas 10.40 - 11.00
V tejto miestnosti nájdete odbor:
8244 M modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov

Strojárstvo

Čas 10.50 - 11.10
V tejto miestnosti nájdete odbor:
2381 M strojárstvo

Autoelektrikár a Elektromechanik

Čas 11.00 - 11.20
V tejto miestnosti nájdete odbory:
2487 H 02 autoopravár - elektrikár - duálne vzdelávanie
2683 H 12 elektromechanik - automatizačná technika - duálne vzdelávanie

Programátor CNC

Čas 11.10 - 11.30
V tejto miestnosti nájdete odbor:
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

Obchodná akadémia

Čas 11.20 - 11.40
V tejto miestnosti nájdete odbor:
6317 M obchodná akadémia - duálne vzdelávanie

Mechatronik

Čas 11.30 - 11.50
V tejto miestnosti nájdete odbor:
2679 K mechanik - mechatronik

Učiteľstvo pre materské školy

Čas 11.40 - 12.00
V tejto miestnosti nájdete odbor:
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Prijímačky na nečisto

Čas 11.50 - 12:20
V miestnosti „Prijímačky na nečisto“ ponúkame všetkým uchádzačom, aby si v rámci prípravy na prijímacie skúšky precvičili úlohy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry pomocou cvičných testov. Bonus - možnosť konzultácie s vyučujúcimi.
Informácie o talentových skúškach pre odbor Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo získate v miestnosti pre tento odbor.

Podmienkou absolvovania prijímačkových testov je rýchla registrácia po kliknutí na tlačítko registrovať.

Technická pomoc

Technická pomoc v prípade problémov

p. Smolek

0948740100

p. Karas

0944137990