Online DOD TO DÁŠ!

Do spustenia DOD

Pripravenosť

90%

POZOR Podmienky pripojenia !!!

1. Odporúčame použiť internetový prehliadač Mozzila Firefox

2. Pri vstupe do miestnosti si prosím vypnite kameru a mikrofón. Používajte len na vyzvanie moderátora miestnosti.

3. V prípade výpadku zvuku alebo obrazu sa skúste pripojiť znova.

Úvodné slovo s riaditeľkou školy, inkluzívny tím

Čas 11.00 - 11.10, 16.30 - 16.40
Každý vstup otvorí riaditeľka školy Ing. Katarína Hartmannová. Po jej úvodných slovách bude možnosť pripojiť sa do jednotlivých miestností podľa časového harmonogramu uvedeného pri každej miestnosti.
K pani riaditeľke sa následne pripojí inkluzívny tím, ktorý tvorí školská psychologička a výchovná poradkyňa Mgr. M. Masariková a sociálna pedagogička Mgr. Z. Gergelová. Táto trojica Vám bude k dispozícii počas celého trvania vstupu a odpovie na Vaše otázky.

Duálne vzdelávanie

Čas 11.10 - 13.20 , 16.40 - 18:50
V miestnosti Duálne vzdelávanie budete mať možnosť získať komplexne informácie o tom čo je to Duálne vzdelávanie aké má výhody ako aj to v ktorých odboroch na našej škole je možné v takomto režime študovať.

Logistika

Čas 11.20 - 11.40, 16.50 - 17.10
V tejto miestnosti nájdete odbor:
3968 M logistika - duálne vzdelávanie

Kuchár a Čašník

Čas 11.30 - 11.50, 17.00 - 17.20
V tejto miestnosti nájdete odbory:
6445 H kuchár
6444 H čašník, servírka

Modelárstvo

Čas 11.40 - 12.00, 17.10 - 17.30
V tejto miestnosti nájdete odbor:
8244 M modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov

Strojárstvo

Čas 11.50 - 12.10, 17.20 - 17.40
V tejto miestnosti nájdete odbor:
2381 M strojárstvo

Autoelektrikár a Elektromechanik

Čas 12.00 - 12.20, 17.30 - 17.50
V tejto miestnosti nájdete odbory:
2487 H 02 autoopravár - elektrikár - duálne vzdelávanie
2683 H 12 elektromechanik - automatizačná technika - duálne vzdelávanie

Programátor CNC

Čas 12.10 - 12.30, 17.40 - 18.00
V tejto miestnosti nájdete odbor:
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

Obchodná akadémia

Čas 12.20 - 12.40, 17.50 - 18.10
V tejto miestnosti nájdete odbor:
6317 M obchodná akadémia - duálne vzdelávanie

Mechatronik

Čas 12.30 - 12.50, 18.00 - 18.20
V tejto miestnosti nájdete odbor:
2679 K mechanik - mechatronik

Učiteľstvo pre materské školy

Čas 12.40 - 13.00, 18.10 - 18.30
V tejto miestnosti nájdete odbor:
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Prijímačky na nečisto

Čas 12.50 - 13:20 , 18.20 - 18:50
V miestnosti „Prijímačky na nečisto“ ponúkame všetkým uchádzačom, aby si v rámci prípravy na prijímacie skúšky precvičili úlohy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry pomocou cvičných testov. Bonus - možnosť konzultácie s vyučujúcimi.
Informácie o talentových skúškach pre odbor Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo získate v miestnosti pre tento odbor.

Podmienkou absolvovania prijímačkových testov je rýchla registrácia po kliknutí na tlačítko registrovať.

Technická pomoc

Technická pomoc v prípade problémov

p. Smolek

0948740100

p. Karas

0944137990