Talentové skúšky 2021 na nečisto

Do odovzdania zadania

Ak ste sa dostali sem, máte záujem vykonať  prípravu na talentové skúšky (na nečisto)

Pre úspešné absolvovanie sa riaďte pokynmi pre jednotlivé odbory nižšie.

8244 M Modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov

Pre úspešne zvládnutie talentovej skúšky treba vypracovať nasledovné zadanie:

Zadanie č.1

Vecná štúdia - Zátišie

 • perspektívne zobrazenie predmetov
 • minimálny počet predmetov je stanovený na 3
 • formát A3
 • ceruzkou
 • tieňovanie

Zadanie č.2

Figurálna kompozícia

Maľba postáv napr.:

 • tancujúca postava
 • športová figúra 
 • formát A4
 • farby (vodové, temperové)

 

Zadanie č.3

Plastická štúdia

Priestorový objekt z papiera

 • lepenie
 • šitie

Vypracované zadania pošlite v podobe fotografií do 19.3.2021  na email: zikavskyp@gmail.com

Jednotlivé zadania vám budú ohodnotené (body), a poslané ako odpoveď na váš email.

7649 M  Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Ak ste sa dostali sem, máte záujem vykonať prípravu na talentové skúšky (na nečisto).

Pre úspešné zvládnutie talentovej skúšky treba  zvládnuť nasledovné:

 

Jazykova výchova:

nahrávka prednesu spamäti (poézia alebo próza pre deti a mládež podľa vlastného výberu, max. 2 minúty)
 

Hudobná výchova:

v nahrávke uchádzač zaspieva 1 slohu ľudovej/ detskej  piesne podľa vlastného výberu
 

Výtvarná výchova:

uchádzač vytvorí ilustráciu k rozprávke O perníkovej chalúpke na A3 ľubovoľnou technikou (maľba, kresba, kombinovaná technika)

Telesná výchova:

videonahrávka rytmicko–pohybovej zostavy na hudbu podľa vlastného výberu v trvaní 1  minúty
 

Nahrávku vášho krátkeho prednesu, nahrávku spevu piesne, zostavy či vypracované výtvarné zadanie v podobe fotografie pošlite do 19.3.2021 na email:

jarmila.hyrossova@gmail.com

b.dzianova@gmail.com

Jednotlivé nahrávky a výtvarná práca vám budú vyhodnotené a poslané ako odpoveď na váš email.