Autoopravár - elektrikár

Podmienky prijatia: študijné výsledky zo ZŠ + výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ „Testovanie 9 – 2021“

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list

Profilové vedomosti a zručnosti z predmetov: ekonomika, automobily, technické kreslenie, základy strojárstva, strojárska technológia, základy elektrotechniky, elektronika, elektropríslušenstvo, elektrické merania, diagnostika a opravy automobilov

Možnosti uplatnenia absolventa: vo výrobe automobilov, vo firmách pri servise a opravách automobilov, môže vykonávať aj samostatnú podnikateľskú činnosť v oblasti autoopravárenstva

Absolventi majú možnosť pokračovať v dvojročnom študijnom odbore strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení a získať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

invalid quix collection shortcode!