Výroba obuvi


Doba prípravy: 2 roky
Určené pre: chlapcov a dievčatá
Podmienky prijatia: ukončenie ZŠ v nižšom ako 9. ročníku

Do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prihláške potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.

Poskytnuté vzdelanie: vysvedčenie o záverečnej skúške

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť v pozíciách montážneho pracovníka vo výrobe obuvi. Jeho činnosť spočíva vo výkone jednoduchých operácií rozmiestňovania, umiestňovania a pripevňovania jednotlivých komponentov do celku s použitím ručného náradia alebo strojného zariadenie.

invalid quix collection shortcode!