Mechanik - mechatronik

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie a výučný list

Profilové vedomosti a zručnosti z predmetov: elektrotechnika, elektrotechnológia, technické kreslenie, strojníctvo, elektrické merania, strojárska technológia, elektronika, mechatronika, elektrické stroje a prístroje, grafické systémy, elektrotechnická spôsobilosť, ekonomika

Možnosti uplatnenia absolventa: vo výrobných, strojníckych a elektrotechnických firmách ako mechanik elektrotechnik, ale aj ako mechanik nastavovač.

invalid quix collection shortcode!